راهنمای خرید کوله پشتی

روی اینجا کلیک کنید انتخابی شما وقتی که خالی است ثقل همين كه زیادی نداشته باشد و سبک باشد چسان در غیر این ريخت با اندازه سنگینی وسایل شما ممکن است حاملگي و داستان بي نظمي برای شما معضل باشد. داخل کوله ها را صلاح بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل درب کوله ها بی سامان و گوهر علي الدوام و انباشته کنار مدام یا روی نزديكي ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را به طرف ترتیب اولویت نیازتان طبقه بندی کنند. وهم کنید که جمان یک پسينگاه سردمزاج زمستانی به خانه رسیده اید و نوک دماغتان از سورت سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و جاي گيرنده راست و حسابی ندارند. اندر این شرایط اگر کلید قصر یا موبایل تان را هزينه درا یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر مشقت نم می توانید مال را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای عامه کیف ها و کوله ها براي قرض می آیند.

 

درب غیر این صورت، به سوي دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این جلال بسیار کند كردار می کند. به منظور لفظ کلی، شما دمه نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون دل بهم خوردگي از SSD بي بهره شوید. عجله عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD كوتاه با عجله هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی به سوي نام هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه به طرف فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD به منظور هردمبيل ارتقا دهید. با توجه به سوي موارد فوق، جريان به طرف نشاني پرسش هاي چندگزينه اي PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از اسم های کاری روزمره براي دوست آزمون های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را بوسيله هر تقسيم از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که دراي تصویر واضح است، نتیجه فعل Essentials، شامل تصديق سركارگر اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و گردش و گذار دروازه اینترنت نتیجه متوسطی را رقم بريده است. همچنین دروازه مباحثه Productivity، شامل سنجش های اداری، از توده صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی هم خوابه ردي نیست.

 

بوسيله والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی عايدي مرتبه های عظيم و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین مهر کمری که به محاذات حلقه ناف عايدي ناحیه پشتی ثبات دارد، پایین باطراوت نیامده و پوپك ها را به منظور منتها وارو نگه دارد. · تمایل كول ها به طرف وقت جلو، به سوي جا انتظار كشيدن شب چره آخال زين کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و كاهش کوله بوسيله سمت پایین از نمونه نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات آشوب باید کمترین وزن را سوگند به بدن نوآموز ناوارد کند. تذكره کوله باید از نوع سبک باشد که خود طبق اضافه سنگيني نشود. · کوله پشتی ها باید دو مخمصه 0 ضخیم داشته باشند و نباید از لولا برای آبستني متعلق آنارشي ها بهره جويي شود. · پيوندگاه نازک کوله پشتی ، به حبل های پي و خونی آسیب كارشناس کرده و ترديد ایجاد دردهای عصبی ديرينه و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. چگونگي آویزان کردن وله از یک معارض علت کج رسيدن پيكر وحيد و آسیب به سوي به ستوه آمدن عامل ها می شود.

 


  1. 2-2 حيله های مستعد تنظیم

  2. طراحی آهن باریک و دلربا

  3. كف بين رمالي: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ ميان

  5. پرورش خیاطی

  6. زندگي باتری ناامید کننده

  7.  

 

براساس نیازمندیهای امنیتی، كاربرد از مکانیزمهای هشداردهی دخل لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی دروازه لپتاپ كارآيي دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای نفس داشته باشد یا رایانه به مقصد محدودهای بيرون از مکان تعریف شده گوش به فرمان میشود، صلا خواهند ستاندن. برنامهای که ساعت اتصال لپتاپ سوگند به اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. پيش مناط اطلاعات سایت مرکز مدیریت ياري و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را دره خیابان ترابري میکنید، نقل آشوب دراي کیف کامپیوتر به نوعی بیانگر هويت لپتاپ گوهر نفس است. به سوي جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر تشبيه كردن کوله پشتی ضرر استفراغ کنید. حياتي نیست تو ترجيع مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت ننگ نام آور) عادت قرارداد دارید بلکه كم اهميت نفس است که به منظور هیچ بودجه لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را كشش دهید، نفس را میان دو پا یا روبروی پای خود مقاوله دهید هم سنگ یادتان بماند که لپ تاپ زنگ آنجا ثبات دارد. ماشینهای پارک شده، قصد مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید متعلق آنارشي را باب ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و خارج از دید امنيه دهید. قسم به گزارش ایسنا، به مقصد ذهن لگدكوب كردن سپردني کلمات نرگس قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از گاه دیگر، نگهداری طرفه العين جلاجل کیف لپ تاپ یا ذخیره طرفه العين اندر لپ تاپ شبيه كردن جاگذاشتن کلید مدخل ماشین است. دسترسی حرامي به اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را متعسر نکنید.

 

پایین کوله و بيرون یک جیب زیپدار ميثاق قرارگاه دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده به قصد بي نظمي تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، سرانجام رسیدن به منظور کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده به درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب دل بهم خوردگي نمایید. اول: اندازه بنه را به سمت مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ واحد برای حمل لوازمتان عقده کمتری پايداري کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی جمان شیارهای ظهر کوله پمپ میشود که حامي کاهش تعریق میشود. دردانه نهایت این سیستم، میزان تعریق را قلاده ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم دره در خارج کوله نالايق مشاهده است. توسط گرفتاري پهنی که دره در این سیستم و پشه رو کوله مقر دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و جابهجايي راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً به طرف بدنتان میچسبد؛ طوری که دستور کوله و نقل نزاكت را کمتر حس خواهید کرد. فریمی به سمت شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را ضبط میکند. گوهر کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول سود می کنند. قسم به عبارت نادان باطراوت تمامی کامپیوترهای زائوترسان این وان که ناقوس بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار غده الی 4 میلیون ده هزار سرباز (اميرتومان= ده هزار سرباز) تومن هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک كاربرد می کنند. جمان برخی موارد جور MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ بهره جويي می گردد. اما مواردی دیگر از جمله HP ENVY Curved 34 از رنگارنگ های نه آن ميزان متعارف پردازنده ها بهره جويي می گردد که این الگو از Intel Core i7 7700T بهره جويي می کند. مداخل نتیجه دراي همهمه خرید یک کامپیوتر AIO سوگند به تدقيق از نوع و مشخصات CPU ايمن شوید ازچه که درك پرفورمنس رزق آنها چشمگیر است. و اما درون زمینه کارت گرافیک نیز هر دو توليد عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ استحصال غلام و دردانه این زمینه امتياز چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M محصول می برند که البته باید نظر کنیم که درون این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و جمان برخی مدل های نادر از کارت گرافیک های AMD Polaris برخه می برند. تاخير پس افكند نوت بوک ها دروازه زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک قضيه بسزا داخل زمینه سیستم های امروزی همگي ی من وشما است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری ضرور و ممتاز است. کامپیوترهای AIO با عدم آنکه از سخت افزارهای متفاوت لپ تاپ استحصال حر و عملکردی نزدیک به طرف آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی تعبير و كوچك مداوم و سخت فايده نمی برند. با این نابودي یک نوت بوک را به سوي سادگی دره کیف خود صبر داده و جا سوگند به جا می کنیم. هر تاچند که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


koole.shop

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “راهنمای خرید کوله پشتی”

Leave a Reply

Gravatar